Protese (kunstgebit)

Wie geen, of bijna geen, eigen tanden meer heeft of losse tanden, komt in aanmerking voor een gebitsprothese, oftewel een kunstgebit. Mondzorgrozenburg biedt u diverse behandelingen: Een uitneembare prothese (kunstgebit) is een veelgebruikte oplossing voor het vervangen van ontbrekende tanden. De kwaliteit en het uiterlijk van protheses zijn tegenwoordig veel beter dan vroeger. Daardoor valt het vrijwel niet meer op dat iemand een prothese draagt. Bij het ontbreken van alle tanden en kiezen is een volledige prothese (kunstgebit) mogelijk.

Partiële prothese: plaat- of frameprothese

Als een aantal tanden of kiezen ontbreekt, kan een gedeeltelijke (partiële) prothese worden toegepast. Deze zorgt ervoor dat u beter kunt bijten, kauwen en spreken. De partiële prothese kan ook het uiterlijk van uw gebit verbeteren. Bovendien wordt met een partiële prothese voorkomen dat uw andere natuurlijke tanden scheef gaan staan of verplaatsen. Afhankelijk van het gebruikte materiaal wordt een partiële prothese ook wel plaat- of frameprothese genoemd.

Materiaal

Volledige protheses worden gemaakt van acryl (plastic). Partiële protheses kunnen ook van acryl worden gemaakt (plaatprothese). Soms worden een combinatie van acryl (voor de tanden) en metaal (voor het frame) gebruikt. Dit heet een frameprothese. De frameprothese is beter vast te stellen en minder omvangrijk, maar wel een stuk duurder.

Na de plaatsing: wennen

Een prothese voelt natuurlijk niet zoals gewend was van uw eigen tanden. Het duurt even voordat u eraan gewend bent. In het begin kunnen pijnlijke drukplekjes ontstaan. Dan kunt u het beste een afspraak maken om de problemen te verhelpen. Het is belangrijk dat u de prothese inhoudt, in de eerste week ook ’s nachts. Daarna is het beter om de prothese ’s nachts uit te doen. Na een paar weken zullen we een nieuwe afspraak met u maken om te beoordelen hoe het dragen van de prothese u afgaat.

U wordt begeleid en verholpen na het plaatsen van een prothese, wij bieden standaard drie manden kosteloze nazorg aan onze patiënten.

Een klikgebit of klikprothese is een kunstgebit dat vastgeklikt wordt op tandimplantaten. Voor veel mensen met een loszittende gebitsprothese kan deze behandeling een uitstekende oplossing zijn. Door het plaatsen van implantaten, zgn. kunstwortels, kan een constructie worden gemaakt waarop het losse kunstgebit vastgeklikt wordt. Deze methode wordt veelal toepast op de onderkaak, maar kan ook voor de bovenkaak een uitstekende oplossing zijn om geen last meer te hebben van de gehemelteplaat.

Door het slinken van het kaakbot kan een kunstgebit los gaan zitten. Het heeft dan niet meer voldoende houvast op de kaak. Een implantaat is een zgn. kunstwortel die door de implantoloog in de kaak wordt bevestigd. Het kunstgebit kan voor reiniging uit de mond gehaald worden en opnieuw worden vastgeklikt. Voor wie is een klikgebit een hele goede oplossing?

• Kunstgebitdragers: personen die geen eigen tanden en/of kiezen hebben in één of beide kaken. Met name dragers van kunstgebitten in de onderkaak hebben vaak last van een te los zittend kunstgebit en willen liever een vaste oplossing. • Personen met loszittende tanden en/of kiezen in de boven en/of onderkaak

Voordelen ten opzichte van een los kunstgebit:
• Vaste tanden en kiezen
• Minder slinkende kaken en ingevallen gezicht
• Geen kleefpasta’s meer nodig
• Geen gebit op het nachtkastje
• Vrij gehemelte
• Behoud van smaak
• Probleemloos eten
• Voluit lachen en praten
Afhankelijk van de gebitssituatie en een CT-scan brengt de tandarts/implantoloog een advies uit. Ook de hoeveelheid implantaten waarop het gebit vastgeklikt wordt, is afhankelijk van de gebitssituatie.

Belangrijk!

Onvoldoende mondhygiëne en plakvorming rondom de prothese zijn een belangrijke oorzaak van problemen met de mondgezondheid. Als patiënt speelt u zelf een grote rol bij het succes van een partiële gebitsprothese. Het is extra belangrijk dat u uw eigen tanden en kiezen goed reinigt met een fluoridetandpasta. Als tweemaal daags reinigen met fluoride houdend tandpasta onvoldoende bescherming biedt, kan worden gekozen voor dagelijkse ondersteuning met een fluoride houdend, antimicrobieel mondspoelmiddel. Ook blijft het belangrijk om regelmatig uw tandarts te bezoeken voor periodieke controle van de mondhygiëne.

Schoonmaken

Het is belangrijk om de prothese goed schoon te houden. Enkele tips:
• Reinig de prothese dagelijks
• Gebruik hiervoor speciale reinigingsmiddelen en een (prothese)borstel
• Spoel de prothese goed af voor u hem terugplaatst in uw mond
• Maak uw prothese schoon in een bakje water of boven de wasbak, dan is de kans op beschadiging bij vallen klein
• Als u uw prothese niet in de mond hebt (bijvoorbeeld ’s nachts), bewaar hem dan in schoon water of reinigingsmiddel
• Poets uw kaak en tong met een gewone tandenborstel.